Ako separovať odpad

Prečo triediť odpad sme už opísali v našom článku . Teraz si povieme ako správne triediť odpad. 

Základ triedenia odpadu je všade rovnaký – triedime rôzne materiály podľa toho z čoho sú vyrobené. Každému materiálu je pridelená farba zbernej nádoby (vrecia atď.)

 1. Sklo – zelená
 2. Kovy – červená
 3. Plasty – žltá
 4. Papier – modrá
 5. Bio Odpad – hnedá
 6. Tetrapaky – oranžová 
 7. Zmesový – určený na skládku

špeciálne prípady, ktoré nepatria do zmesového odpadu:

 • elektro odpad 
 • baterky
 • drobný stavebný odpad, nábytok, alebo pneumatiky

V Mestách a obciach sa triedený odpad zbiera rôzne, preto sledujte pokyny svojho mesta alebo obce.

Napríklad v meste Košice sa  zabezpečuje triedený zber nasledujúcich zložiek:

 • papier
 • sklo
 • plasty + kovy + nápojové kartóny (jedna spoločná nádoba)

 Pre triedený zber sú určené v častiach so sídliskovým charakterom zástavby 1100 litrové kontajnery s farebným odlíšením.

zdroj: Kosit

V lokalitách s rodinnými domami sú určené na zber triedených zložiek 100 litrové farebne odlíšené plastové vrecia. Zber  vykonávaný pomocou vrecového systému  je určený podľa kalendára, ktorý sa doručuje na začiatku roka.

V obciach sa často odovzdávajú farebné plastové vrecia s návodom čo do nich máme dávať. Do domácnosti  sa doručia zberné kalendáre s rozpisom alebo ho obec vyvesí. Občania v daný deň musia vrecia s daným odpadom pripraviť pred dom.

Užitočné typy, ktoré je dobré vedieť:

 • Nádoby od liekov s nepoužitými liekmi treba odovzdať späť do lekárne. 
 • Pri plastových fľašiach nie je potrebné odobrať uzáver – stačí fľašu spučiť a uzavrieť – kvôli šetreniu priestoru. Nebojte sa, v recyklačnom pracovisku jednotlivé druhy plastov roztriedia. 
 • Plastové okienko z listových obálok odstraňovať nemusíte – plastové okienko bude odstránené spracovacím zariadením pri recyklácii. 
 • Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov umývať nemusíte.
 • Kartónový materiál patrí do modrých zberných nádob. Treba ho ale pred tým roztrhať na malé kúsky – kvôli šetreniu priestoru.
 • Zrkadlo do zelenej nádoby nehádžte – obsahuje totiž kovové časti. Pece si neporadia ani s keramikou a porcelánom.  
Vedeli ste, že z cca 10 kg mobilných telefónov sa vyrobí 1 zlatý prsteň. 

Triedenie odpadu nie je ťažké a každý z nás môže prispieť k zmenšovaniu skládok na Slovensku. Netreba zabúdať, že odpad vzniká už pri nakupovaní a tak treba rozmýšľať ako vytvoriť čo najmenej odpadu ešte pred jeho vznikom.  

Ak sa chcete o triedení odpadu dozvedieť niečo viac môžete navštíviť web o triedení odpadu Triedenie odpadu.