Aktivity

Naše aktivity sú zamerané na ochranu životného prostredia, činnosti zamerané na znižovanie dopadu ľudskej činnosti na prírodu. Zároveň aj zvýšenie informovanosti u obyvateľov o témach, ktoré týmto činnostiam môžu pomôcť a to napríklad bez odpadový život, recyklovanie, znižovanie uhlíkovej stopy, a ochrana prírody.

Medzi naše aktulne prebiahajúce aktivity patrí boj s inváznymi rastlinami alebo aj zberanie smetí.