Invázne druhy

Na Slovensku existujú invázne druhy rastlín a živočíchov.

Sú to nepôvodné druhy, dovlečené zo zahraničia, často z iného kontinentu. U nás sa rýchlo nekontrolovane šíria a postupne vytláčajú pôvodné druhy. Často u nás nemajú prirodzených nepriateľov.

Z rastlín môžeme uviesť napríklad Pohánkovec Japonský (krídlatka), zo živočíchov Slizovec iberský.

invazne druhy

Ktoré druhy to sú sa môžete dočítať na stránkach Štátnej ochrany prírody http://www.sopsr.sk/invazne-web/