Prečo triediť odpad?

Prečo triediť odpad? Je jeho triedenie skutočne dôležité? Mnohým z nás to stále nedáva zmysel. No tu je hneď niekoľko faktov a dôvodov, prečo by ste mali začať s triedením aj vy.

1. Dáme odpadu druhú šancu

Pri recyklácií chápeme separovaný odpad ako zdroj niečoho nového. Životný cyklus odpadu sa tak nekončí, ale pokračuje ďalej. Odpad teda premieňame na nové užitočné produkty.

2. Znižujeme množstvo odpadu 

Triedením redukujeme množstvo odpadu, ktoré by inak skončilo len uložením na skládkach. Zároveň tým eliminujeme znečistenie vzduchu, pôdy a vody spôsobené skládkovaním.

3. Chránime životné prostredie 

Príroda sa vie len ťažko vysporiadať s odpadom vyprodukovaným človekom. V niektorých prípadoch to síce trvá len niekoľko týždňov, v iných až niekoľko tisíc rokov. Príroda je ale krajšia bez týchto zbytočných odpadkov a správnym triedením a uvedomelým správaním tak vieme chrániť aj životné prostredie.

TEI

4. Šetríme prírodné zdroje

Surovinou vstupujúcou do výroby nemusia byť len prírodné zdroje, ktoré sa každým rokom nezadržateľne míňajú. Vďaka triedeniu máme k dispozícii aj ich kvalitnú alternatívu. Napríklad pri recyklácií 1 tony papiera tak môžeme ušetriť až 16 stromov. Papier je zároveň možné opätovne recyklovať dokonca až 7-krát. V prípade opätovného využitia 500 kilogramov plastov zasa môžeme ušetriť až 107 litrov ropy.

5. Chránime klímu

Skládky odpadu sú jedným z najväčších producentov skleníkových plynov. Pri rozklade odpadu vzniká tzv. skládkový plyn, ktorý dopomáha k neželanému urýchleniu klimatických zmien.