Nas Rok

Prinášame vám krátke zhrnutie toho, na čom sme pracovali počas roka, a ako sa nám darilo. 

Tešíme sa, že sa pomaličky rozrastáme. Pribudli nám noví členovia.

Deň ochrany prírody spolu so ŠOP SR
V rámci spolupráce so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) sme sa zúčastnili Dňa ochrany prírody a poľovníctva. kde sme vypomáhali v stánku ŠOP-u pri prezentácií zameranej na priblíženie informácii o rôznych druhoch živočíchov vyskytujúcich sa na Slovensku, zvýšenie povedomia o negatívnych vplyvoch a dopadoch ľudskej činnosti na prírodu, a hravú formu edukácie detí v oblasti ochrany prírody.

Zberanie odpadu
Zapojili sme sa do zberu odpadu z brehov Hornádu počas akcie Clean Rivers. Bola to super akcia, na ktorej sa nám podarilo vyzberať kopu odpadkov z brehu a ako bonus sme sa spoznali s OZ LIKE – máme radi Košice , aj s OZ Save NATURE by Čivas.

Čergov

Zúčastnili sme sa na monitorovaní ťažby dreva v pohorí Čergov. V tomto území zároveň aktívne sledujeme faunu a flóru. Napríklad, v jari sme sa zúčastnili monitoringu kvitnutia Ćemerice purpurovej v národnej prírodnej rezervácií hradová hora. Začiatkom leta sa boli pozrieť ako sa darí v Čergovských lesoch ľalii žltohlavej. Sledujeme aj hniezdiská pernatých dravcov.

V Čergovských lesoch žije okrem iných živočíchov aj  viacero vlčích svoriek,  2 z nich pozorujeme. V tomto roku prvá svorka vyviedla podľa záberov z fotopasce 3 vĺčatá, pri druhej vlčej rodine sme zaznamenali iba jedno mláďa.

Náš projekt:

Odstránenie inváznych rastlín a podpora biodiverzity

Ide o náš prvý väčší projekt. Vyhliadli sme si územie, ktoré sa nachádza v blízkosti rekreačnej oblasti a už dlhé roky zarastá inváznymi rastlinami, z ktorých najväčší problém predstavuje pohánkovec. Parcela je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), preto bolo najskôr potrebné vybavenie rôznych povolení a až následne sme sa mohli pustiť do práce. Počas leta sme zorganizovali brigádu, kde mohla pridať ruku k dielu aj verejnosť a začali sme manuálne odstraňovať túto nežiadúcu rastlinu. Na pomoc nám prišli aj kamoši z OZ LIKE. Počas víkendu sme odstránili pohánkovec z vyše 400 metrov štvorcových. Odstraňovali sme nadzemné časti rastliny a snažili sa aj o vykopanie jej koreňov. Počas ďalších mesiacov sme niekoľkokrát opätovne odstraňovali pohánkovec z tohto územia, vrátane vykopávania koreňov. Avšak, aj napriek našej snahe začal pohánkovec opäť prudko rásť a nestačili sme ho likvidovať. Ukázalo sa, že ani po vykopaní koreňov do hĺbky 1 meter sa tejto inváznej rastliny nezbavíme. Koncom septembra boli na obliadku správcovia pozemku z SVP, a rozhodli sa zakročiť chemickým postrekom. Aj budúci rok plánujeme na tomto území pokračovať s odstránením inváznych rastlín a následnou obnovou pôvodného biotopu.

Ak sa vám páči čo robíme, môžete sa ku nám pridať alebo nás finančne podporiť na účet OZ: SK2783300000002301955301

My to investujeme do našej prírody

Ďakujeme