Náš Rok

Prinášame vám krátke zhrnutie toho, na čom sme pracovali počas roka, a ako sa nám darilo. 

Tešíme sa, že sa pomaličky rozrastáme. Pribudli nám noví členovia a tak spoločne stihame viac projektov.

Deň ochrany prírody spolu so ŠOP SR
V rámci spolupráce so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) sme sa zúčastnili Dňa ochrany prírody a poľovníctva. kde sme vypomáhali v stánku ŠOP-u pri prezentácií zameranej na priblíženie informácii o rôznych druhoch živočíchov vyskytujúcich sa na Slovensku, zvýšenie povedomia o negatívnych vplyvoch a dopadoch ľudskej činnosti na prírodu, a hravú formu edukácie detí v oblasti ochrany prírody.

Zbieranie odpadu
Zapojili sme sa do zberu odpadu z brehov Hornádu počas akcie Clean Rivers. Bola to super akcia, na ktorej sa nám podarilo vyzberať kopu odpadkov z brehu a ako bonus sme sa spoznali s OZ LIKE – máme radi Košice , aj s OZ Save NATURE by Čivas.

Čergov

Zúčastnili sme sa na monitorovaní ťažby dreva v pohorí Čergov. V tomto území zároveň aktívne sledujeme faunu a flóru. Napríklad, v jari sme sa zúčastnili monitoringu kvitnutia Ćemerice purpurovej v národnej prírodnej rezervácií hradová hora. Začiatkom leta sa boli pozrieť ako sa darí v Čergovských lesoch ľalii žltohlavej. Sledujeme aj hniezdiská pernatých dravcov.

V Čergovských lesoch žije okrem iných živočíchov aj  viacero vlčích svoriek,  2 z nich pozorujeme. V tomto roku prvá svorka vyviedla podľa záberov z fotopasce 3 vĺčatá, pri druhej vlčej rodine sme zaznamenali iba jedno mláďa.

Odstránenie inváznych rastlín a podpora biodiverzity

Aktívne sa venujeme odstraňovaniu inváznych rastlín. Aktualne pôsobime na 2 lokalitách. Jedná sa o breh hornádu neďaleko parku Anička v Košiciach a jednu matersku škôlku v ronakom meste. Odstráňujeme pohánkovec nechemick – skúšame rôzne metódy. Je to ale beh na dlhé trate a bavíme sa často o rokoch.

Hmyzí Hotel

Hmyzi hotel môže prispieť k ochrane životného prostredia a vytvorenie biodiverzity. Umiestnili sme ho v rámci spolupráce do areálu školy pre žiakov prvého stupňa.
Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o prírodnom prostredí u tých najmenších. Hmyzí domček umožňuje deťom spoznať a naučiť sa o hmyze a jeho význame pre životné prostredie. Deti sa môžu naučiť o rozmanitosti hmyzu a jeho rôznych druhoch, ako aj o jeho životnom cykle a jeho vplyve na životné prostredie

Ak sa vám páči čo robíme, môžete sa ku nám pridať alebo nás finančne podporiť na účet OZ: SK2783300000002301955301

My to investujeme do našej prírody

Ďakujeme