Pomoc škôlke

Odstránenie inváznej rastliny pohánkovec a následna obnova biodiverzity.

Tento projekt je pre nás mimoriadne cenný, keďže nás po predošlej dobrej skúsenosti odporúčali priamo odborníci zo štátnej ochrany prírody. Aktuálne majú v škôlke problém s pohánkovcom, ktorý súvisle zarastá veľkú plochu pomerne strmého kopca. Ide o približne 8 metrov na šírku a asi 60 metrov na dĺžku. Na rýchle a trvalé odstránenie pohánkovca sa zvyčajne používa chémia, ale v tomto prípade neprichádza do úvahy.

Na prvý pohľad môže naša snaha odstrániť invázny Pohankovec v miestnej škôlke vyzerať ako jednoduchá úloha. V skutočnosti však projekt nesie mnoho rizík, a jedná sa o beh na dlhú trať, hovoríme určite o rokoch a nie mesiacoch. Prečo to vlastne robíme?

Ekosystém v Ohrození: Pohankovec nie je len nevítaným návštevníkom, ale vážnym ohrozením pre miestny ekosystém. Jeho agresívny rast a nekontrolovateľné šírenie môže mať deštruktívny vplyv na pôvodné rastliny a živočíchy. Ak by sme nazakročili tak invázna rastlina by sa aj naďalej royširovala a okrem iného by znižovala kvalitu životné prostredia pre deti v školke. Odstránením tohto invázneho druhu obnovujeme rovnováhu v ekosystéme, umožňujúc pôvodným druhom prosperovať.

Dôležitosť Biodiverzity: Obnova biodiverzity nie je iba heslo, ale kľúčový krok k udržateľnejšiemu životu. Každý organizmus, či už je to rastlina alebo malý bezstavovce, zohráva dôležitú rolu v ekosystéme. Straty v biodiverzite môžu viesť k nerovnováhe, ktorá sa môže prejaviť nielen v prírode, ale aj v našom každodennom živote.

Vplyv na Miestnu Komunitu: Naša snaha neovplyvňuje len rastlinný a živočíšny svet, ale aj životy ľudí v okolí. Miestne škôlky sú miestom, kde sa formuje budúcnosť našich detí. Vytvorením zdravého a bezpečného prostredia im poskytujeme príležitosť spoznať krásu prírody a žiť v harmónii s ňou.

Rozhodli sme sa pomôcť a vnímame to ako príležitosť na, zapojenia celej komunity. Spoločne môžeme dosiahnuť zmeny, ktoré prinesú prospech nám všetkým.

Ako sme vlastne postupovali?

Komunikácia prebiehala počas júna a júla. Na začiatku sa s nami spojil Okresný úrad Košice – odbor Životného prostredia. Ďakujeme Ing. Adrianne Krall za profesionálny prístup a aj za jej 110% nasadenie. Nasledovalo stretnutie v škôlke s predstaviteľmi úradu a škôlky. Riaditeľke záleží na deťoch a aj na školke a vo všetkom nám vychádza v ústrety, aby mohli dvor využívať na 100% čím skôr. Následne sme konzultovali postup prác so Štátnou Ochrannou Prírody. Po dohode sme sa v auguste pustili do práce.

Prvá etapa spočívala v odstránení rastlín aj s čo najväčším možným množstvom koreňov. Vzhľadom na veľkosť postihnutého územia a množstvo dobrovoľníkov sme sa pustili asi, len do jednej tretiny plochy. Na túto jednu tretinu sa budeme sústrediť prvý rok, a uvidíme, či sa nám budúci rok podarí zapojiť do činnosti viac dobrovoľníkov a vyriešiť tak väčšiu plochu.

Po odstránení pohánkovca sme sa pustili do zakrytia územia plachtou. Cieľom je zabrániť prístupu svetla, a tak pohánkovec úplne odstrániť. Vďaka tejto metóde by sme už o 2-3 roky mohli v danej lokalite rozsievať trávu a sadiť stromy… uvidíme.

V Septembri počas monitoringu sme pretrhávali ručne pohánkovec z okolia plachty a zároveň sme skontrolovali ako sa mu pod plachtou darí. Ukázalo sa, že javí známky života a tak by to mohlo spomaliť jeho úplne odumretie koreňov. Porovnávali sme to so vzorkou, kde sme malu časť zakryli starým bilbordom cez ktorý neprenikalo žiadne svetlo. Museli sme konať a tak sme miesto zakryli este jendou vrstvou plachty. Nakoniec sme na miesto doniesli 4 kusy 8×10 metrov a zakryli tak 2 po sebe idúce pásy ciže približne 160m2.

Čo Ďalej ?

Ideálne by bolo, ak by sa nám podarilo zakryť celú plochu. Ale na to potrebujeme väčšie možno finančnýc prostriedkov, a tak sa budeme obzerať po výzvach z ktorých by sme vedeli spolufinancovať tento projekt. A samozrejme, potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov. A čo vy, pomôžete nám? Koniec roka a celý ďalší rok sa budeme sústrediť na monitoring. Počas mesiacov, kedy rastie pohánkovec najrýchlejšie, budeme musieť chodiť na lokalitu aj 2x do týždňa, aby sme ho stále, keď vykukne spod plachty, hneď odstránili. Ak pôjde všetko, ako má, tak po 2 rokoch sa pustíme do výsadby.

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým dobrovoľníkom, či už najväčším makačom ako Dávid V. a Marek K., ale aj ostatným, ktorí prišli aspoň na chvíľu ako Jony alebo nám pomáhajú aj na pozadí, napr. s marketingom ako je Petronela.